Liên hệ

TRƯỜNG THCS MỸ HÀ 

Địa chỉ: .., huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Ông/ bà 
Điện thoại: ..
Email: ..